Kết quả giao dịch tuần 09 – 13/11/2020

Elifx.vn xin tổng kết kết quả giao dịch theo nhóm tín hiệu từ chuyên gia trong tuần 09 – 13/11. Các nhà đầu tư theo chuyên gia vẫn đạt mức lợi nhuận + 1.42% . Xin chúc mừng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *